PAGE Under construction

VAD VI GÖR

Välkommen till Ruab Rulltrappservice! Vi jobbar med allt som har med rulltrappor att göra. Service och reparationer. Renovering och uppgraderingar. Rivning och skrotning. Försäljning och nyinstallation. Vi har kunskap att arbeta med alla fabrikat av rulltrappor.

SERVICE & REPARATIONER

Vi utför service och reparationer på alla fabrikat av rulltrappor och rullbanor. Vår verksamhet är rikstäckande med Stockholm som hemmaplan. Reservdelar till alla fabrikat av rulltrappor finns på lager för att snabbt kunna reparera och återfå anläggningen i drift.

LÄS MER

FÖRSÄLJNING & NYINSTALLATION

Vi tar hand om projektering, inköp, transport och nyinstallation av rulltrappor. Bolaget säljer också både nya och begagnade rulltrappor, reservdelar och oljor.

LÄS MER

RIVNING & SKROTNING

Vi utför rivning av rulltrappor och tar hand om bortforsling, skrotning samt all dokumentation som behöver utföras vid skrotning och återvinning.  

LÄS MER

RENOVERING & UPPGRADERINGAR

Vi har flera olika lösningar på modernisering av befintliga rulltrappor, styrsystem, belysning och räcken.

LÄS MER

“Ruab Rulltrappservice har funnits i två generationer, vi kan rulltrappor! Vi blir till och med uppringda av andra rulltrapps reparatörer som behöver vår hjälp.”

– John Andersson, VD och ägare av Ruab